Dobrodružstvo života a tvorby


Ukážky z noviel a čŕt

SLÁVA MLADÉHO PASTIERA (Gabriela Spustová Izakovičová: Môj milovaný kráľ Dávid)

  Nad pastvinu sa vykotúľalo veľké jagavé slnko. Na oblohe nebol ani obláčik, keď k Izaimu prichádzali jeho synovia Abinadab, Sama a Eliáb a hlboko sa mu poklonili. Izai ich vítal s otvoreným náručím. Miloval svojich synov a otcova láska sa na synoch prejavovala ich...

—————

ZAVRHNUTIE KRÁĽA ŠAULA (Gabriela Spustová Izakovičová: Môj milovaný kráľ Dávid)

  Jedutun začal pomaly a jasne rozprávať ľudu Dávidov príbeh: Svitá. V prítmí vidno proroka Samuela ako kľačí pri skale a modlí sa. Odrazu Samuel spozornie, akoby počúval. Počuje niečo, či len duša vníma to, čo jej chce povedať Stvoriteľ? „Áno Pane, tvoj sluha Samuel...

—————

DÁVIDOVE POSLEDNÉ DNI (Gabriela Spustová Izakovičová: Môj milovaný kráľ Dávid)

„Poď ku mne, Abisag.“ „Čo si môj kráľ želá? Nápoj či jedlo, alebo prinesiem môjmu pánovi niečo na prikrytie?“ „Prines mi prikrývku, Abisag, je mi stále zima.“   Kráľ Dávid je starec. Leží na lôžku. Obsluhuje ho krásne panenské dievča, mladá žena, Sunamitka Abisag. Abisag – Dávidova manželka,...

—————

Kozáci a streľba (G. Spustová Izakovičová: Prsteň mojej starej mamy)

  Svitla veľkonočná nedeľa a do Suchej sa dohrnuli vojaci hovoriaci po rusky. „Čo sa to robí?“ pýtala sa vystrašená Terezka svojho manžela, keď z ulice začula ostrú streľbu a lomoz. „Neviem,“ bezradne mykol plecom Ján. „Ale dobre to nevyzerá,“ zadíval sa smerom k približujúcej...

—————

Nemci v susedstve (G. Spustová Izakovičová: Prsteň mojej starej mamy)

  NEMCI V SUSEDSTVE   V susedstve Šajbidorovcov býval pán Urbášek. Jeho druhou manželkou bola Nemka. Počas vojny bývali v Suchej aj deti jej súrodencov z Nemecka, lebo v Berlíne neboli v bezpečí. Deti boli milé. S Martuškou a Rudkom sa často hrali v záhrade....

—————

Vojna a život v Suchej (G. Spustová Izakovičová: Prsteň mojej starej mamy)

  VOJNA A ŽIVOT V SUCHEJ   Keď v tridsiatom deviatom roku vypukla vojna, Martuška bola sotva trojročná a keď vojna skončila, bola žiačkou ľudovej školy. Prvé tri ročníky strávila v budove školy oproti židovskej modlitebni. Učila ju pani učiteľka Rajnicová, neskôr pani...

—————

Martuškino narodenie (G.Spustová Izakovičová: Prsteň mojej starej mamy)

  MARTUŠKINO NARODENIE   Veľká noc v roku 1936 prebehla rýchlo. Imrichovi popri speve na pobožnostiach, siatí plodín a starostlivosti o statok, čas doslova letel. Júlia mala starosť o svoju dcérku Terezku, ktorá čakala druhé dieťa. Ján mal plné ruky šitia. Oblek si objednal...

—————