Dobrodružstvo života a tvorby


Nikdy nepovedzte dieťatku: Ty si zlé!

28.08.2016 20:07

 

 

Nijaké batoliatko nie je zlé! Nikdy mu to nehovorte! Ani keď bude už staršie a svoje skutky si bude uvedomovať. Aj vtedy použite vetu: toto si urobil zle. Je v tom veľký rozdiel. Kým je maličké, prihovárajte sa mu nežne, aby vo vás pocítilo ochranu a oporu. Aby nestratilo základnú dôveru, aby ste ho neneurotizovali nezmyselnou prísnosťou, aby sa vás nebálo, aby vás milovalo. Ale aj neskôr s ním komunikujete pokojne a s láskou. Dieťa, ktorému neustále tlčiete do hlavy, že je zlé, veľmi trpí, lebo ani jedno maličké dieťa nechce byť zámerne zlé. Môže byť plačlivé, keď ho niečo bolí. Môže byť hladné, alebo mokré. Môže potrebovať vašu pozornosť. Môže sa báť, či prežívať iné úzkosti. Môže si chrániť svoje hračky, môže žiarliť, môže pociťovať nedostatok vašej lásky či pozornosti... Ale nikdy nie je zlé!! Ak mu to budete vravieť, uverí tomu, stratí základnú dôveru, stratí útočisko, ktoré vo vás hľadalo a nenašlo. Ublížite mu na celý život. Vaše dieťatko, aj keď ešte nevie rozprávať, túži s vami komunikovať. Zatiaľ možno len chvíľu, lebo sa rýchlo unaví, ale keď budete k svojmu dieťatku pozorní, keď sa mu budete prihovárať jemne a dobrotivo, nie však akfektovane, ale úprimne a pokojne, raz vám všetko vráti svojou dobrotou a láskavosťou. Vaše dieťa nie je zlé! Pomenujte skutok, ktorý urobilo a vysvetlite mu, prečo to nemá robiť. A ešte niečo. Nerobte rozdiely medzi deťmi. Nikdy nehovorte, že jedno dieťa je lepšie, než vaše ďalšie dieťa. Objímajte ich s rovnakou vrúcnosťou. Hovorte im, že ich ľúbite, veľmi, preveľmi, a to aj vtedy, keď musíte byť prísnejší. Nikdy deti nebite! Deti nepotrebujú bitku, ale rozhovor. Nekričte! Pokojné vysvetľovanie zmôže viac ako krik. Kričia leniví rodičia, čo sa im nechce zapodievať sa s dieťaťom. Zakričte len v stave ohrozenia. Poverte staršie deti, že sú vašimi veľkými pomocníkmi a spolu sa budete starať o mladšie deti. Deti rady pomáhajú, rady sú potrebné a dôležité. Hovorte im o tom, že ich mladší súrodenec veľmi ľúbi a mladšie dieťa vás poslúchne, a už sa budú navždy ľúbiť, aj keď to neskôr v puberte tak na prvý pohľad nemusí vyzerať. Naučte deti podeliť sa aj o najmenšiu čokoládku, a to nielen medzi sebou, ale aj s vami. Uvidíte, že sa vám to vyplatí. Ockovia, zoberte chlapcov pracovať spolu tam, kde im nehrozí nebezpečenstvo, a chlapci vám budú oddaní na celý život. Buďte úctiví a pozorní k matke vášho dieťaťa a vaši synovia a dcéry vás budú milovať. Kričanie deťom nepomáha. Ukazujete im tajomstvá sveta. Buďte najskôr dobrí vy, rodičia, a potom budete mať dobré deti. Hovorte pred deťmi dobre o iných ľuďoch a vaše deti budú dobré k vám. Nerobte z detí nástroj vášho hnevu, ani manželke či manželovi, ani voči príbuzným, ani voči cudzím, ak túžite po dobrých deťoch. Buďte čo najpokojnejší a vaše deti budú pokojné. Nekričte. Vypnite televíziu. Ak podrastú, zhovárajte sa s nimi. Zaujímajte sa o všetko, čo prežívajú, vysvetľujte im všetko. Buďte dobrí a vaše deti vás v tom napodobnia. Všetko dobro sa vám raz znásobené vráti. Nevymýšľajte si priveľa koníčkov, ktoré vám zabránia byť vašim deťom na blízku. Venujete sa vašim deťom a vaše deti budú dobré.

autor Gabriela Spustová

—————

Späť