Dobrodružstvo života a tvorby


Úvahy a články Gabriely Spustovej Izakovičovej

14.02.2016 15:16

Publikačná činnosť Gabriely Spustovej Izakovičovej zahŕňa množstvo odborných článkov, úvah, recenzií, štúdií publikovaných v rôznych zborníkoch a iných médiách. Niektoré z nich, alebo aj inde neuverejnené,  prinášame v jej blogu.

—————

Späť