Dobrodružstvo života a tvorby


Gabriela Spustová Izakovičová: Cesty Sofie (1. vydanie online kniha 2010, 2. upravené vydanie - tlačená kniha 2017)

Gabriela Spustová Izakovičová: Cesty Sofie (1. vydanie online kniha 2010, 2. upravené vydanie - tlačená kniha 2017)

Emblémy Gabriely Spustovej Izakovičovej s názvom Cesty Sofie boli ako on-line knihy dostupné na stránkach www.rajknih.sk a ďalších jedenástich portáloch už od roku 2012. No až teraz sa kniha dočkala svojej tlačenej podoby. Autorka ju prepracovala a vydáva ju s podtitulom Emblémy života.

Niektoré z príbehov získali ocenenia v dvoch literárnych súťažiach – Literárny salón a O cenu Slovenského učeného tovarišstva, vtedy ešte s pracovným názvom knihy Cesty filozofa nechala autorka premýšľať o živote nie Sofiu, ale Filozofa. Autorka v diele prostredníctvom Sofie (prepojenie filozofia – láska k múdrosti a Sofia – múdrosť, nie je náhodné) pozoruje svet a nachádza v podobenstvách či emlémoch poučenie pre život.

Žánrovo sa tento jej štýl písania podobá nahým emlémom (nahým = bez obrázka), kde prvá časť textu zastupuje obrázok, kým druhá časť vysvetľuje poitu (hoci v on-line vydaní z roku 2012 texty dopĺnali aj fotografie, autorka v knižnom vydaní fotografie z emblémov vypustila).

Cesty Sofie sú autoriným tretím prozaickým dielom, po románoch Prsteň mojej starej mamy (ktorý bol preložený aj do Braillovho písma) a Môj milovaný kráľ Dávid (vyšiel aj ako audiokniha v interpretácii Evy Žilinekovej). Napísala tiež 14 básnických zbierok.

Pre deti vydala úspešné prozaické dielko Mačiatka Justín a Lili a tri veršované knižky: Abecedníček 102 básničiek (ktorá obsahuje aj špeciálne básne vhodné pre logopedické účely), Prečo prišli Vianoce (ku ktorému vyšlo aj audio CD v interpretácii Štefana Bučka a Márie Schlosserovej) a Veršované bájky.

Zbierka emlémov Cesty Sofie vychádza v roku autorkinho životného jubilea, rovnako ako jej ostatná básnická zbierka Talitha kum.

Cesty Sofie...pdf (318834)