Dobrodružstvo života a tvorby


Impresie

búrlivo plávaš v opitom korábe
po hladine antabusu
rozdávaš kredity noci a smútku
a nič ťa nedrží pri zemi

...

večný burič a večný krikľúň
pri plote vesmíru
vyjúci na mesiac len čo vypláva na nebo
cítiš slad rozplývajúceho sa slova
okovami pripútaný k pravidlám poetiky
kmáše ti pečeň mýtický orol

vraj básnik
smeje sa ti prievozník márností
máš mlčať vraj
no ty sa strácaš v metaforách
ktorým už ani sám nerozumieš

len tvoje podvedomie
načiera do impresií bytia

(Gabriela Spustová)