Dobrodružstvo života a tvorby


Poéma o Cyrilovi a Metodovi (2013)

Poéma o Cyrilovi a Metodovi (2013)

Poéma o Cyrilovi a Metodovi je lyricko-epické dielo, ktoré zachytáva podstatné momenty zo života dvoch – aj na dnešné pomery veľmi vzdelaných mladých ľudí – Cyrila a Metoda, ktorý sa vzdali svojho pohodlia a kariéry a vydali sa na sever, do drsných podmienok nedávnych prisťahovalcov – Slovienov, aby im dali najvzácnejší dar – písmená. Čo ich tu čaká? Autorka poetickej zbierky Gabriela Spustová Izakovičová chce čitateľa doviesť do ich sveta, do ich života, do ich múdrosti a pokory, aby sme sa mlčky a s vďakou sklonili pred ich géniom. Dielo vzniklo v roku 1150. jubilea ich príchodu. Úvodná báseň Solúnu bola ocenená v súťaži Literárny salón 2013 najvyšším ocenením.   

PoemaCM_Vnutro (1).pdf (1048985)