Dobrodružstvo života a tvorby


Sonety (2015, e-book 2012)

Sonety (2015, e-book 2012)

Zbierka lyrickej poézie Sonety  obsahuje dva sonetové vence: Sonet slobody a Sonet túžob a sedem jednotlivých sonetov. Sonet slobody zverejňuje pocity autorky z atmosféry od Nežnej revolúcie po súčasnosť. Od nadšenia, cez mnohé sklamania a tápanie, až po prosbu, aby sme nespravili zo slobody, pravdy a lásky gýč. Sonetový veniec je uvažovaním nad tým, čo sa s nami stalo za štvrťstoročie slobody a kam nás doviedla. Druhý sonetový veniec s názvom Sonet túžob uvažuje o ľudských citoch, náhlych a prudkých túžbach a vyrovnávaní sa s nimi, o sebareflexii. O obsahu nasledujúcich siedmich sonetov najlepšie vypovedajú ich názvy: Sonet krivdy, Sonet ľudských obetí, Sonet plaču, Sonet blížení, Sonet zlých čias, Sonet čistých lások a napokon Sonet zmierenia. Na ploche 48 strán je tak skrytá poriadna nálož emócií, kladných i záporných, ktoré však interpunkčne uzatvára posledná – zmierenie.

text, RUAH, Spustová, Sonety.pdf (686426)