Dobrodružstvo života a tvorby


Život a dielo

Mgr. Gabriela Spustová Izakovičová, PhD. sa narodila 28.10.1967 v Trnave. Žije v Suchej nad Parnou. 

S manželom Petrom priviedli na svet a vychovali 6 detí.

ŠTÚDIUM

Stredná zdravotnícka škola v Trnave (zdravotná sestra)

Cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (náboženstvo a etika, Mgr.)

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa  v Nitre (environmentalistika, PhD.)

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (slovenský jazyk a literatúra)

 

PRÁCA

detská sestra v jasliach 

dokumentačná sestra na internom oddelení

röntgenologická asistentka

učiteľka na základnej škole (1997 - 2007)

knižná redaktorka vydavateľstvo Dobrá kniha (2008 - )

 

ZALOŽILA

Občianske združenie LOGOS ART KLUB

Vydavateľstvo RUAH

 

OCENENIA V LITERÁRNYCH SÚŤAŽIACH

O cenu Slovenského učeného tovarišstva, Jurinova jeseň, O cenu Dominika Tatarku, Chalupkovo Brezno, Literárny salón Trnava, kde sa v roku 2013 stala laureátkou súťaže. 

 

 

VYDANÉ KNIHY

Próza

 • 2012 - Prsteň mojej (starej) mamy (+ e-kniha 2011),  kniha Prsteň mojej (starej) mamy vyšiel v roku 2015 aj v Braillovom písme:

  Braillovo písmo zo spomienok Marty Izakovičovej Gabriela Spustová Izakovičová ; [korektor: Ingrida Richterová] 
  Vydavateľ Levoča : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu , 2015

 • 2015 (kniha) - Môj milovaný kráľ Dávid 
 • + e-kniha 2011 www.rajknih.sk, 
 • 2017  zvuková kniha [elektronický zdroj]; V Levoči : Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu , zvuková kniha, ISBN 978-80-18-05865-7
 • + 2017 zvuková kniha [interpretka diela : Eva Žilineková ; zvukový majster: Matúš Brilla], [Bratislava] : [Rádio Lumen] ; [Suchá nad Parnou] : [RUAH] , 2016 ISBN 978-80-89604-28-9
 • 2017 (kniha) - Cesty Sofie. Emblémy života (+ e-kniha 2010)

Poézia


E-KNIHY www.rajknih.sk
 • 2011  Čo čuší v duši 
 • 2011Dumy 
 • 2011 -  Moje Haiky
 • 2011 - Výkriky
 
KNIHY
 • 2005 - Hlbiny
 • 2012 - Stony apokalyptických čias (+ e-kniha 2012
 • 2012 - Tŕňové mesto (+ e-kniha 2012)
 • 2013 - Poéma o Cyrilovi a Metodovi
 • 2014 - Silencium
 • 2015 - Sonety (+ e-kniha 2011)
 • 2016  - Poéma o láske a zrade (+ e-kniha 2012)
 • 2016 - Trinásta komnata
 • 2016 - Elégie o Sedembolestnej
 • 2017 - Talitha kum! Dievča vstaň
 
MONOGRAFIE
2018 - Rytier a pevec Viliam Turčány

 

Veršíky pre deti

 
 
 • 2005 - Veselé veršíky (súborné dielo viacerých autoriek)
 • 2005 - Tajomstvo Vianoc (+ CD-ROM  Prišli Vianoce (Verše interpretovali Mária Schlosserová a Štefan Bučko, koledy naspieval folklórny súbor Trnafčan.).
 • 2008 - Abecedníček (e-kniha 2011)
 • 2012 - Veršované bájky (e-kniha 2012)
 
 
        Próza pre deti
 • 2012 - Mačiatka Justín a Lili (e-kniha 2012)
 • 2018 - Dedkove včielky
 • 2018 - Záhady mravčeka Filipa
 
Pripravované knihy pre deti
Tajomná kniha v babičkinej poličke
Narodila sa nám Dobruľka

 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ V LITERÁRNYCH ZBORNÍKOCH

 

Cesty filozofa. In: Pútnik svätovojtešský. Spolok svätého Vojtecha Trnava, 2006.

Cesty filozofa. In: O cenu Slovenského učeného tovarišstva. Próza. HKPS  Trnava, 2006.

Tvár sveta. In: O cenu Slovenského učeného tovarišstva. Poézia. HKPS  Trnava, 2006.

Nemusím byť hviezdou na nebi, stačí byť sviečkou v dome. In: O cenu Dominika Tatarku. Zborník súťažných prác zo IV. Ročníka súťaže. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, 2006.

Stratený Raj. In: Tvorivým perom. HKPS Trnava, 2005.

Mojej ľúbej dedinke. In: Zborník súťažných prác. Próza. HKPS Trnava, 2004.

Ichtys, Sonet zmierenia, Sonet blížení, Sonet pravdy, Sonet ľudských obetí. In: Jurinova jeseň 2005. Zborník vybraných súťažných prác. Kysucká knižnica v Čadci, 2005.

Sonety. In.: Zborník vybraných súťažných prác. Kysucká knižnica v Čadci, 2005. Sofia a jej cesty svetom. In: CHTIVÍ SVETLA III. Zborník víťazných prác autorov z 22 literárnych súťaží na Slovensku v roku 2009. Zostavili: PhDr. Ján Tazberík, CSc., Peter Jaroš, Július Balco. Národné osvetové centrum, 2010. 

 

 

ODBORNÁ PUBLIKAČNÁ ČIN


SPUSTOVÁ, G.: "Ekologická konverzia" a Trvaloudržateľný rozvoj. In Viera a
život.

 

SPUSTOVÁ, G.: Environmentálna výchova na základnej škole v Suchej nad Parnou. In: Zborník
prác z VIII. vedeckej konferencii doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
FPV UKF Nitra, 2007. ISBN 978-80-8094-105-5.

 

SPUSTOVÁ, G.: Environmentálna výchova na základnej škole v Suchej nad Parnou. In.:
Zborník abstraktov na CD nosiči z VIII. vedeckej konferencii doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov. FPV UKF Nitra, 2007. ISBN 978-80-8094-106-2

 

SPUSTOVÁ, G.: Možnosti zvyšovania environmentálneho povedomia pomocou základných tém
etickej výchovy. In: Environmentálna výchova v zmysle koncepcie trvalo
udržateľného rozvoja. Zborník príspevkov ku dňu Zeme. ÚKE SAV, Bratislava,
2008. s. 32-35.

 

SPUSTOVÁ, G.: Prieskum environmentálneho povedomia obyvateľov Suchej nad Parnou. In
Geografické informácie. 18. medzinárodná geografická konferencia 22.-23.4.
2010.


SPUSTOVÁ, G.: Prieskum environmentálnej výchovy na Základnej škole v Suchej nad
Parnou. In: Environmentálna výchova v zmysle koncepcie trvalo udržateľného
rozvoja. Zborník príspevkov ku dňu Zeme. ÚKE SAV, Bratislava, 2008. s. 41-44.

SPUSTOVÁ, G.: Problémové správanie detí vo vyučovacom procese. Diplomová práca. RKCMBF
UK, 2002.

 

SPUSTOVÁ, G., IZAKOVIČOVÁ, Z.: Spôsoby environmentálnej výchovy na základnej škole v
Suchej nad Parnou. In: Seminár "Krajina - objekt výskumu" a 12. kolokvium
krajinárskych katedier "Krajina-predmet výučby" Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 2007.

 

SPUSTOVÁ, G.: Úloha kľúčových inštitúcií v obci v procese implementácie lokálnej agendy
21. In Mladí vedci 2009. Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov. Nitra : FPV UKF v Nitre. 2009. ISBN 978-80-8094-499-5.

SPUSTOVÁ,
G.: Využívanie základných tém etickej výchovy pri zvyšovaní environmentálneho
povedomia obyvateľov. In: Mladí vedci 2008. Vedecké práce doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov. Nitra : FPV UKF Nitra, 2008. ISBN 978-80-8094-285.

 

SPUSTOVÁ, G.: Zvyšovanie environmentálneho povedomia prostredníctvom kľúčových inštitúcií
v obci. In IZAKOVIČOVÁ, Z. (ed.). 2008. Smolenická výzva IV. Kultúrna krajina
ako objekt výskumu v oblasti udržateľného rozvoja. s. 136-140. ISBN 978-80-89325-04-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Knihy

Pôvodná tvorba Gabriely Spustovej Izakovičovej

Knihy spisovateľky Gabriely Spustovej Izakovičovej si môžete zakúpiť na stránkach www.ruah.sk Knihy v elektronickej podobe sú k dispozícii na stránke www.rajknih.sk Diela sú dostupné tiež v sieti kníhkupectiev Martinus.   Do dnešného dňa autorka vydala tieto diela:   Próza 2010...

—————


Kalendár akcií

28.11.2017 19:00

Meditatívna poézia Ľubomíry Mihálikovej a Gabriely Spustovej Izakovičovej v Dome Quo Vadis v Bratislave 28:11.2017 o 19:00

—————

16.11.2017 17:00

Duchovné odtiene Trnavskej poetiky v Knižnici Juraja Fándlyho 16.11. 2017 o 17:00

—————

18.09.2017 14:39

Prezentácia knihy Talitha kum vo V-klube v Bratislave 25.9.2017 o 19:00

—————

21.12.2016 23:36

Prezentácia kníh Gabriely Spustovej v Dome Quo Vadis, Bratislava, Veterná 1629/1 , 16. 12. 2016 o 18:00

—————

05.03.2016 15:00

Prezentácia knihy Môj milovaný kráľ Dávid (v Kostole sv. Martina v Suchej nad Parnou)

Dňa 5.3.2016 o 15:00 sa v Kostole sv. Martina v Suchej nad Parnou uskutoční prezentácia novej knihy Môj milovaný kráľ Dávid (autor Gabriela Spustová Izakovičová).  Dielo, ktoré bolo pôvodne napísané ako divadelná hra, rozpráva prostredníctvom speváka žalmov, Jedutuna, príbeh dobrého otca,...

—————