Dobrodružstvo života a tvorby


Literatúra

DIELO VILIAMA TURČÁNYHO V KONTEXTE JEHO CURRICULUM VITAE (Mgr. Gabriela Spustová, PhD.)

DIELO VILIAMA TURČÁNYHO V KONTEXTE JEHO CURRICULUM VITAE   Básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány sa narodil 24. 2. 1928 v Suchej nad Parnou v roľnícko-živnostenskej rodine. Matka Agnesa a otec Štefan ho vo všetkom jeho úsilí podporovali. Ľudovú školu absolvoval v Suchej...

—————

PÔVODNÁ TVORBA VILIAMA TURČÁNYHO V ZBIERKACH BÁSNÍ (Mgr. Gabriela Spustová, PhD.)

    Samostatné zbierky   Jarky v kraji   Viliam Turčány debutoval básnickou zbierkou Jarky v kraji v roku 1957, ktorú vydalo vydavateľstvo Tatran. Zbierka, ktorá bola ocenená cenou Ivana Kraska má päť častí: Zem na predjarí, Podľa vôd a vodných polí, Žriedla,...

—————

Elena Maróthy – Šoltésová (spracovala Mgr. Gabriela Spustová, PhD.)

Elena Maróthy – Šoltésová vstupuje do literatúry koncom 19. storočia spolu s ďalšími spisovateľkami, čo dokumentuje proces duchovnej emancipácie ženy. Šoltésová stála na čele spolku slovenských žien Živena (založenom v roku 1871). Významná je aj jej publicistická a redaktorská aktivita,...

—————