Dobrodružstvo života a tvorby


Básnické zbierky

Gabriela Spustová Izakovičová: Talitha kum, 2017

Gabriela Spustová Izakovičová: Talitha kum, 2017
Pásmo Talitha kum – Dievča, staň! je štrnástou zbierkou poézie Gabriely Spustovej Izakovičovej. Autorka v nej vedie dialóg so svojím najvnútornejším vedomím a svedomím. Pokračuje tak vo svojej línii logosart tvorby, meditačnej poézie, ktorá akoby nadväzovala na pure poetry dávnych básnikov, pre...

—————

Gabriela Spustová Izakovičová: Elégie o Sedembolestnej, 2016

Gabriela Spustová Izakovičová: Elégie o Sedembolestnej, 2016
Básnická zbierka Elégie o Sedembolestnej je trinástou básnickou zbierkou autorky. Je napísaná v elegickom distichu. Pozostáva z troch častí - Dotknutá nehou, Elégie o Sedembolestnej, Abba otče. Obsahuje 48 básní, ktoré meditačným spôsobom uvažujú o živote Ježišovej matky Márie ako archetype každej...

—————

Trinásta komnata (2016)

Trinásta komnata (2016)
Zbierka Gabriely Spustovej Izakovičovej Trinásta komnata obsahuje štyri oddiely: Agatón, Výkriky, Čo čuší v duši a Trinásta komnata. Časti Výkriky a Čo čuší v duši boli napísané už v rokoch 2006 - 2012. Vyšli v roku 2012 ako samostatné e-knihy na portáli www.rajknih.sk a ďalších jedenástich...

—————

Poéma o láske a zrade (2016, e-book 2012)

Poéma o láske a zrade (2016, e-book 2012)
Poéma o láske a zrade je lyricko-epické pásmo o láske princa a milej, o orlovi, pre ktorého milá lásku zradí, o dôsledkoch, znovustretnutí a definitívnom rozídení sa princa a milej... ktorá nechce zradiť znovu. Poéma je rozdelená do piatich spevov, básne v nej obsiahnuté sú jednoduché, v zmysle...

—————

Sonety (2015, e-book 2012)

Sonety (2015, e-book 2012)
Zbierka lyrickej poézie Sonety  obsahuje dva sonetové vence: Sonet slobody a Sonet túžob a sedem jednotlivých sonetov. Sonet slobody zverejňuje pocity autorky z atmosféry od Nežnej revolúcie po súčasnosť. Od nadšenia, cez mnohé sklamania a tápanie, až po prosbu, aby sme...

—————

Silencium (2014)

Silencium (2014)
Zbierka lyrickej poézie Silencium, nás zavedie do ticha, do vnútorného sveta autorky. Je to poézia existencionálna, usiluje sa uchopiť realitu svojho života i sveta a pýtať sa na základné otázky o jestvovaní, no vynára sa aj na povrch, aby vnímala svet taký, aký je, aby sa dotýkala...

—————

Poéma o Cyrilovi a Metodovi (2013)

Poéma o Cyrilovi a Metodovi (2013)
Poéma o Cyrilovi a Metodovi je lyricko-epické dielo, ktoré zachytáva podstatné momenty zo života dvoch – aj na dnešné pomery veľmi vzdelaných mladých ľudí – Cyrila a Metoda, ktorý sa vzdali svojho pohodlia a kariéry a vydali sa na sever, do drsných podmienok nedávnych...

—————

Tŕňové mesto (2012)

Tŕňové mesto (2012)
Zbierka lyrickej poézie -Tŕňové mesto - je venovaná rodnému mestu autorky - Trnave. Zachytáva jej pocity pri prechádzke ranným či večerným mestom, dýcha mestskú atmosféru naprieč ročnými obdobiami. Zastaví sa v parčíku, prechádza sa po pešej zóne, zájde do cukrárne či kaviarne, lekárne, do...

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————